TEQ21 på ICERI 2019.

Leikny Øgrim and Monica Johannesen attended the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Seville (Spain). 11th – 13th of November, 2019 (ICERI) conference, presenting the first findings from work package 6 on teachers’ digital competence.

Sammen med mer enn 800 forskere fra hele verden presenterte vi et paper med tittelen «Perspectives on teachers’ professional digital competence» skrevet av Monica Johannesen, Leikny Øgrim og Ove Hatlevik. Med bakgrunn i et lite sett med data fra pilotering av datainnsamlingsinstrumenter, har vi brukt tre ulike teoretiske tilnærminger for å beskrive og forstå studenters bruk av digitale verktøy i praksis. De tre ulike modellene har hver for seg sine styrker og svakheter, men likevel har de til felles at de ikke eksplisitt setter fokus på den faktiske pedagogiske praksis med digitale verktøy, herunder klasseledelse. Vi jobber videre med å identifisere relevant begrepsapparat for å kartlegge klasseromspraksis.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *