Sommerseminar i TEQ21

18. juni ble det arrangert sommerseminar for TEQ21-gruppa hvor samarbeidsskolene også var invitert med. Planer for datainnsamling og hvordan samabeidsskolene kan delta som medforskere ble diskutert. Dagen ble avsluttet med en bedre middag. Med ønske om en riktig god sommer!