Kompetansedelingsseminar

Soria Moria hotell, 24.-25.1. 23 På kompetansedelingsseminaret, ledet av Birgitte Lund Nielsen og Kirsten E. Thorsen, fokuserte vi på områder i overordnet del av læreplanverket (LK20) som kan kobles til TEQ21s kompetanseområder; profesjonsfaglig mangfoldskompetanse, digital kompetanse og FoU-kompetanse.