Call for papers

Guest editors from the TEQ21-project are pleased to announce the call for papers on Teachers’ transdisciplinary competencies Teachers’ professional diversity competence for the Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Special issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence Deadline for submission of abstracts: October 1st, 2019 Deadline for full papers: February 15th, 2020 Estimated publication date: May, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/announcement?fbclid=IwAR1QR3a5XMca6CP4571_dH79tYX9FGXhUqtQQLwj_MdJfuON7LTzxYyg3v4

Spørreundersøkelse igang

In process of collecting survey data from first year teacher students. Vi er i gang med å samle surveydata fra lærestudenter på MGLU5-10 programmet. Vi gjennomførte en vellyket datainnsamlingsprosess med elektronisk godkjenning av samtykke. Deretter fikk vi god svarprosent på første runde med spørsmål om hva som forstås med «læreres profesjonskompetanse». Vi ser fram til neste runde med spørreundersøkelse og gleder oss til å komme igang med intervjuer og observasjon av praksis.

Sommerseminar i TEQ21

18. juni ble det arrangert sommerseminar for TEQ21-gruppa hvor samarbeidsskolene også var invitert med. Planer for datainnsamling og hvordan samabeidsskolene kan delta som medforskere ble diskutert. Dagen ble avsluttet med en bedre middag. Med ønske om en riktig god sommer!