Nasjonal konferanse om læreres fagovergripende kompetanser – program og påmeldingslenke

Nå er programmet ferdig, og det er mulig å melde seg på. 20. september arrangerer OsloMet (ved forskningsprosjektet TEQ21) en dagskonferanse om Læreres fagovergripende kompetanser (med digital kompetanse, FoU-kompetanse og mangfoldskompetanse som eksempelområder). Konferansen er gratis og foregår i OsloMets lokaler i Pilestredet 42 i Oslo. Vi lanserer også boken Utdanning for tverrfaglige mål som et sluttprodukt fra prosjektet. Se program med påmeldingslenke her – og del gjerne med relevante fagpersoner i ditt fagmiljø:  https://www.oslomet.no/om/arrangement/lereres-fagovergripende-kompetanser

NERA 2023 – Oslo

Flere av prosjektets forskere holdt innlegg på NERA 2023 i Oslo i mars. Bjørn Smestad, Ove E. Hatlevik, Monica Johannesen og Leikny Øgrim presenterte «Identifying characteristics of TPDC – a literature review», Kirsten E. Thorsen og Pål Lundberg presenterte «Teacher educators’ development of students teachers’ R&D competence«. I tillegg presenterte Bjørn Smestad også «Mathematics teachers’ critical competence» der det teoretiske rammeverket er basert på en tidligere artikkel fra prosjektet (Smestad og Gillespie, 2020). Sist, men ikke minst oppsummerte Birgitte Lund Nielsen og Monica Johannesen en poster med overordnede funn fra prosjektet: «Teacher education for the 21st century»

Kompetansedelingsseminar

Soria Moria hotell, 24.-25.1. 23 På kompetansedelingsseminaret, ledet av Birgitte Lund Nielsen og Kirsten E. Thorsen, fokuserte vi på områder i overordnet del av læreplanverket (LK20) som kan kobles til TEQ21s kompetanseområder; profesjonsfaglig mangfoldskompetanse, digital kompetanse og FoU-kompetanse.

NERA 2022 in Reykjavik, Iceland

Teq21 has conducted a successful symposium on NERA 2022. The title of the symposium was “Teacher education stretched between a research turn and a practical turn” and consisted of five presentations: «Teachers’ professional competence in policy documents for school and teacher education in Norway» presented by Monica Johannesen and Bjørn Smestad «Tensions between policy and stakeholders’ perceptions about the acquisition of teachers’ diversity competence (tDIVc) in teacher education» presented by Astrid Gillespie and Hanne Rinholm «Teacher educators’ efforts supporting student teachers’ research and development competence on campus and in placement –tensions and coherence» presented by Kirsten Thorsen and Pål Lundberg «Teachers´ professional digital competence, between policy, theory and practice» presented by Leikny Øgrim and Monica Johannesen «Systematic observation as a supportive tool in Teacher Education (TE)» presented by Beverley Goldshaft The symposium was led by chair Bjørn Smestad. Professor Louise Mifsud acted as discussant and provided both constructive criticism and interesting questions and considerations Teq21 will take with us further.

Skriveseminar mars 2022

Første skriveseminar i forbindelse med fagboka Utdanning for tverrfaglige mål Produktivt skriveseminar med flere av bidragsyterne møttes på OsloMet i medio mars. Hovedstrukturen og sammenhengen i boka begynner å ta form, og vi har en god liste over spennende bidrag både fra lærere og forskere tilknyttet prosjektet. Redaksjonen ser fram til neste skrive- og responsseminar i september.

TEQ21-paper presentations at NERA 21

Several of the work packages in TEQ21 were represented at NERA21 in Odense, 3-5. November. WP3 (transdisciplinary competencies): Birgitte Lund Nielsen and Jens H. Lund: «Reflections from teacher educators, student teachers and practice teachers on teacher knowledge in the areas of professional diversity, research & development and digital competencies». WP5 (teachers’ professional research & development): Kirsten Elisabeth Thorsen and Pål Lundberg: «Research based teacher education – placement teachers perspectives». WP6 (teachers’ professional digital competence): Leikny Øgrim, Monica Johannessen and Ove Edvard Hatlevik: «The role of materiality in the conceptual understanding of professional knowledge».

TEQ21-symposium at ECER 21: “Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”

A successful online symposium led by chair Monica Johannesen with contributions from four work packages highlighted and integrated by discussant Bjørn Smestad on the last day of the conference. Prosjektet kan rapportere om et vellykket og godt besøkt symposium med tittelen «Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”. På konferansens siste dag, etter 740 ulike sesjoner og over 2300 innlegg, holdt forskere fra fire av arbeidspakkene i TEQ21 innlegg i symposiet. Prosjektleder Monica Johannesen fungerte som chair og Bjørn Smestad tok ansvaret som discussant. Birgitte Lund Nielsen og Jens Hansen Lund presenterte i sitt innlegg, «How do the Stakeholders in Teacher Education Understand Professional Competency?», ulike kunnskapstyper i lærerutdanning. I «The Notion of Diversity – A Useful Concept in Today’s Teacher Education?» presenterte Astrid Gillespie og Hanne Rinholm utfordringer knyttet til begrepet mangfold. Kirsten Thorsen og Pål Lundberg la i sitt innlegg «A Research-based Teacher Education – The Perspective of Teacher Educator» fram funn fra en undersøkelse om hvordan lærerutdannere på campus forstår en forskningsbasert lærerutdanning. Wycliff Edwin Tusiime holdt et innlegg om hvordan videreutvikle lærerutdanneres digitale kompetanse i Uganda med tittelen «Optimizing Educators’ Digital Competence: How prepared are Teacher Training Institutions in Uganda».

Seminar with Advisory Board, 24.-25. September 2020

Foto: Trine Simonsen, skjermdump Zoom We can report from a successful project seminar with the two members of the Advisory Board. Due to the Covid-19 travel restrictions, the seminar was conducted as a hybrid one, some of us meeting in physical presence and others online.   TEQ21 har hatt sitt andre seminar med representanter fra prosjektets Advisory Board. Denne gangen hadde vi fokus på metodiske og teoretiske utfordringer i prosjektet. Nettbaserte møter er krevende, så for å legge til rette for mindre felles tid på nett, ble hver arbeidspakke bedt om å lage en «video-pitch» som løftet fram de mest sentrale utfordringene for pågående forskning. På den måten kunne AB-medlemmene og prosjektdeltakere, på forhånd bli kjent med tema for diskusjon, og tiden på nett bli brukt mer målrettet. Vi brukte også tiden med AB til å diskutere veien videre på arbeider presentert i «extended abstract», slik som innsendte bidrag til ECER 2020 som ble avlyst dette året på grunn av Covid-19. Etter to dagers seminar, noe på nett og noe i grupper, har vi identifisert nye muligheter og ideer om veien videre.