TEQ21-symposium at ECER 21: “Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”

A successful online symposium led by chair Monica Johannesen with contributions from four work packages highlighted and integrated by discussant Bjørn Smestad on the last day of the conference. Prosjektet kan rapportere om et vellykket og godt besøkt symposium med tittelen «Teacher Education and Transdisciplinary Teacher Professional Competencies”. På konferansens siste dag, etter 740 ulike sesjoner og over 2300 innlegg, holdt forskere fra fire av arbeidspakkene i TEQ21 innlegg i symposiet. Prosjektleder Monica Johannesen fungerte som chair og Bjørn Smestad tok ansvaret som discussant. Birgitte Lund Nielsen og Jens Hansen Lund presenterte i sitt innlegg, «How do the Stakeholders in Teacher Education Understand Professional Competency?», ulike kunnskapstyper i lærerutdanning. I «The Notion of Diversity – A Useful Concept in Today’s Teacher Education?» presenterte Astrid Gillespie og Hanne Rinholm utfordringer knyttet til begrepet mangfold. Kirsten Thorsen og Pål Lundberg la i sitt innlegg «A Research-based Teacher Education – The Perspective of Teacher Educator» fram funn fra en undersøkelse om hvordan lærerutdannere på campus forstår en forskningsbasert lærerutdanning. Wycliff Edwin Tusiime holdt et innlegg om hvordan videreutvikle lærerutdanneres digitale kompetanse i Uganda med tittelen «Optimizing Educators’ Digital Competence: How prepared are Teacher Training Institutions in Uganda».