Nå er vi i gang!

TEQ21: Piloting data collection instruments for WP6 – Teachers Professional Digital Competence: Observing student teachers’ in action during practice placement  Forskerne Leikny Øgrim, Ove Edvard Hatlevik og Monica Johannesen har besøkt studenter i praksis ved Hasle skole for å prøve ut instrumenter for observasjon av lærerstudenter i praksis i forbindelse med arbeidspakke 6 – Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse  Skolen bruker Ipad og appen Ithougts for å planlegge og gjennomføre «Den gode timen». Det var interessant å se hvordan bruk av digitale verktøy ble integrert i undervisningen uten at teknologien i seg selv tok oppmerksomheten bort fra læringsarbeidet.  I observasjonsguiden setter vi fokus på lærerstudentens bruk av digitale verktøy i undervisning, klasseledelse i teknologirike klasserom og teknologisk terminologi som brukes i dialog med elever. Disse første observasjonene ga oss verdifull informasjon til justering av observasjonsguiden og et godt felles grunnlag for forståelse i kommende observasjoner.  Vi gleder oss til å møte studentene til gruppeintervju når de er ferdige med praksisperioden, både fordi vi ønsker å vite mer om den observerte praksisen, men også fordi vi har behov for å prøve ut intervjuguiden vi skal bruke i hovedprosjektet.