Nå er vi i gang!

TEQ21: Piloting data collection instruments for WP6 – Teachers Professional Digital Competence: Observing student teachers’ in action during practice placement  Forskerne Leikny Øgrim, Ove Edvard Hatlevik og Monica Johannesen har besøkt studenter i praksis ved Hasle skole for å prøve ut instrumenter for observasjon av lærerstudenter i praksis i forbindelse med arbeidspakke 6 – Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse  Skolen bruker Ipad og appen Ithougts for å planlegge og gjennomføre «Den gode timen». Det var interessant å se hvordan bruk av digitale verktøy ble integrert i undervisningen uten at teknologien i seg selv tok oppmerksomheten bort fra læringsarbeidet.  I observasjonsguiden setter vi fokus på lærerstudentens bruk av digitale verktøy i undervisning, klasseledelse i teknologirike klasserom og teknologisk terminologi som brukes i dialog med elever. Disse første observasjonene ga oss verdifull informasjon til justering av observasjonsguiden og et godt felles grunnlag for forståelse i kommende observasjoner.  Vi gleder oss til å møte studentene til gruppeintervju når de er ferdige med praksisperioden, både fordi vi ønsker å vite mer om den observerte praksisen, men også fordi vi har behov for å prøve ut intervjuguiden vi skal bruke i hovedprosjektet. 

Literature review – Output 1

Our Output 1 – Literature review about the concept of Digital competence has been finalised by the Irish partner from Limerick. The literature review deals with three key areas, namely: The first part of the review aims to problematise the concept of Digital competence and unpack the many assumptions underpinning the term. Through this analysis the review aims to arrive at a robust working definition that encompasses the complex set of knowledge, skills and competencies encompassed by the term. The second part of the review aims to examine what is recognised as digital competence in teacher education internationally. Specifically it aims to explore how other jurisdictions define the concept and what skills, knowledge and attitudes encompass digital competence for teachers in other countries, cognisant of their national socio-historical and cultural contexts. The third section will explore research that has studied intervention programmes within teacher education that have evaluated the impact of different approaches to equipping pre-service teachers with digital competence. This section aims to explore the types of programmes offered, the mode(s) of delivery and how levels of digital competence was ultimately assessed and determined.