Seminar with Advisory Board

October 3rd and 4th we had a seminar with our Advisory Board at the campus of OsloMet. The two days were filled with presentations of the project, many constructive comments from the Advisory Board and a workshop. We look forward to the next meeting with Annika Lantz-Andersson and Andreas Lund next fall!

Call for papers

Guest editors from the TEQ21-project are pleased to announce the call for papers on Teachers’ transdisciplinary competencies Teachers’ professional diversity competence for the Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Special issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence Deadline for submission of abstracts: October 1st, 2019 Deadline for full papers: February 15th, 2020 Estimated publication date: May, 2020. https://journals.hioa.no/index.php/nordiccie/announcement?fbclid=IwAR1QR3a5XMca6CP4571_dH79tYX9FGXhUqtQQLwj_MdJfuON7LTzxYyg3v4

Spørreundersøkelse igang

In process of collecting survey data from first year teacher students. Vi er i gang med å samle surveydata fra lærestudenter på MGLU5-10 programmet. Vi gjennomførte en vellyket datainnsamlingsprosess med elektronisk godkjenning av samtykke. Deretter fikk vi god svarprosent på første runde med spørsmål om hva som forstås med «læreres profesjonskompetanse». Vi ser fram til neste runde med spørreundersøkelse og gleder oss til å komme igang med intervjuer og observasjon av praksis.

Sommerseminar i TEQ21

18. juni ble det arrangert sommerseminar for TEQ21-gruppa hvor samarbeidsskolene også var invitert med. Planer for datainnsamling og hvordan samabeidsskolene kan delta som medforskere ble diskutert. Dagen ble avsluttet med en bedre middag. Med ønske om en riktig god sommer!

Nå er vi i gang!

TEQ21: Piloting data collection instruments for WP6 – Teachers Professional Digital Competence: Observing student teachers’ in action during practice placement  Forskerne Leikny Øgrim, Ove Edvard Hatlevik og Monica Johannesen har besøkt studenter i praksis ved Hasle skole for å prøve ut instrumenter for observasjon av lærerstudenter i praksis i forbindelse med arbeidspakke 6 – Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse  Skolen bruker Ipad og appen Ithougts for å planlegge og gjennomføre «Den gode timen». Det var interessant å se hvordan bruk av digitale verktøy ble integrert i undervisningen uten at teknologien i seg selv tok oppmerksomheten bort fra læringsarbeidet.  I observasjonsguiden setter vi fokus på lærerstudentens bruk av digitale verktøy i undervisning, klasseledelse i teknologirike klasserom og teknologisk terminologi som brukes i dialog med elever. Disse første observasjonene ga oss verdifull informasjon til justering av observasjonsguiden og et godt felles grunnlag for forståelse i kommende observasjoner.  Vi gleder oss til å møte studentene til gruppeintervju når de er ferdige med praksisperioden, både fordi vi ønsker å vite mer om den observerte praksisen, men også fordi vi har behov for å prøve ut intervjuguiden vi skal bruke i hovedprosjektet.