Seminar with Advisory Board, 24.-25. September 2020

Foto: Trine Simonsen, skjermdump Zoom

We can report from a successful project seminar with the two members of the Advisory Board. Due to the Covid-19 travel restrictions, the seminar was conducted as a hybrid one, some of us meeting in physical presence and others online.  

TEQ21 har hatt sitt andre seminar med representanter fra prosjektets Advisory Board. Denne gangen hadde vi fokus på metodiske og teoretiske utfordringer i prosjektet. Nettbaserte møter er krevende, så for å legge til rette for mindre felles tid på nett, ble hver arbeidspakke bedt om å lage en «video-pitch» som løftet fram de mest sentrale utfordringene for pågående forskning. På den måten kunne AB-medlemmene og prosjektdeltakere, på forhånd bli kjent med tema for diskusjon, og tiden på nett bli brukt mer målrettet. Vi brukte også tiden med AB til å diskutere veien videre på arbeider presentert i «extended abstract», slik som innsendte bidrag til ECER 2020 som ble avlyst dette året på grunn av Covid-19. Etter to dagers seminar, noe på nett og noe i grupper, har vi identifisert nye muligheter og ideer om veien videre. 

TEQ21 på ICERI 2019.

Leikny Øgrim and Monica Johannesen attended the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Seville (Spain). 11th – 13th of November, 2019 (ICERI) conference, presenting the first findings from work package 6 on teachers’ digital competence.

Sammen med mer enn 800 forskere fra hele verden presenterte vi et paper med tittelen «Perspectives on teachers’ professional digital competence» skrevet av Monica Johannesen, Leikny Øgrim og Ove Hatlevik. Med bakgrunn i et lite sett med data fra pilotering av datainnsamlingsinstrumenter, har vi brukt tre ulike teoretiske tilnærminger for å beskrive og forstå studenters bruk av digitale verktøy i praksis. De tre ulike modellene har hver for seg sine styrker og svakheter, men likevel har de til felles at de ikke eksplisitt setter fokus på den faktiske pedagogiske praksis med digitale verktøy, herunder klasseledelse. Vi jobber videre med å identifisere relevant begrepsapparat for å kartlegge klasseromspraksis.