Special issue of NJCIE available: “Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence”

We are proud to announce that the TEQ21 project has published a special issue on “Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence” . To read the articles go to NJCIEs web page.

Seminar with Advisory Board, 24.-25. September 2020

Foto: Trine Simonsen, skjermdump Zoom

We can report from a successful project seminar with the two members of the Advisory Board. Due to the Covid-19 travel restrictions, the seminar was conducted as a hybrid one, some of us meeting in physical presence and others online.  

TEQ21 har hatt sitt andre seminar med representanter fra prosjektets Advisory Board. Denne gangen hadde vi fokus på metodiske og teoretiske utfordringer i prosjektet. Nettbaserte møter er krevende, så for å legge til rette for mindre felles tid på nett, ble hver arbeidspakke bedt om å lage en «video-pitch» som løftet fram de mest sentrale utfordringene for pågående forskning. På den måten kunne AB-medlemmene og prosjektdeltakere, på forhånd bli kjent med tema for diskusjon, og tiden på nett bli brukt mer målrettet. Vi brukte også tiden med AB til å diskutere veien videre på arbeider presentert i «extended abstract», slik som innsendte bidrag til ECER 2020 som ble avlyst dette året på grunn av Covid-19. Etter to dagers seminar, noe på nett og noe i grupper, har vi identifisert nye muligheter og ideer om veien videre. 

Nå er vi i gang!

TEQ21: Piloting data collection instruments for WP6 – Teachers Professional Digital CompetenceObserving student teachers’ in action during practice placement 

Forskerne Leikny Øgrim, Ove Edvard Hatlevik og Monica Johannesen har besøkt studenter i praksis ved Hasle skole for å prøve ut instrumenter for observasjon av lærerstudenter i praksis i forbindelse med arbeidspakke 6 – Læreres profesjonsfaglige digitale kompetanse 

Skolen bruker Ipad og appen Ithougts for å planlegge og gjennomføre «Den gode timen». Det var interessant å se hvordan bruk av digitale verktøy ble integrert i undervisningen uten at teknologien i seg selv tok oppmerksomheten bort fra læringsarbeidet.  I observasjonsguiden setter vi fokus på lærerstudentens bruk av digitale verktøy i undervisning, klasseledelse i teknologirike klasserom og teknologisk terminologi som brukes i dialog med elever. Disse første observasjonene ga oss verdifull informasjon til justering av observasjonsguiden og et godt felles grunnlag for forståelse i kommende observasjoner. 

Vi gleder oss til å møte studentene til gruppeintervju når de er ferdige med praksisperioden, både fordi vi ønsker å vite mer om den observerte praksisen, men også fordi vi har behov for å prøve ut intervjuguiden vi skal bruke i hovedprosjektet.