TEQ21 på ICERI 2019.

Leikny Øgrim and Monica Johannesen attended the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation
Seville (Spain). 11th – 13th of November, 2019 (ICERI) conference, presenting the first findings from work package 6 on teachers’ digital competence.

Sammen med mer enn 800 forskere fra hele verden presenterte vi et paper med tittelen «Perspectives on teachers’ professional digital competence» skrevet av Monica Johannesen, Leikny Øgrim og Ove Hatlevik. Med bakgrunn i et lite sett med data fra pilotering av datainnsamlingsinstrumenter, har vi brukt tre ulike teoretiske tilnærminger for å beskrive og forstå studenters bruk av digitale verktøy i praksis. De tre ulike modellene har hver for seg sine styrker og svakheter, men likevel har de til felles at de ikke eksplisitt setter fokus på den faktiske pedagogiske praksis med digitale verktøy, herunder klasseledelse. Vi jobber videre med å identifisere relevant begrepsapparat for å kartlegge klasseromspraksis.

Call for papers

bug

Guest editors from the TEQ21-project are pleased to announce the call for papers on

  • Teachers’ transdisciplinary competencies
  • Teachers’ professional diversity competence

for the Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). Special issue: Perspectives on teachers’ transdisciplinary professional competence


Deadline for submission of abstracts: October 1st, 2019

Deadline for full papers: February 15th, 2020

Estimated publication date: May, 2020.

Spørreundersøkelse igang

In process of collecting survey data from first year teacher students.

20190813: Bilder fra studiestart 2019 ved OsloMet. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Vi er i gang med å samle surveydata fra lærestudenter på MGLU5-10 programmet. Vi gjennomførte en vellyket datainnsamlingsprosess med elektronisk godkjenning av samtykke. Deretter fikk vi god svarprosent på første runde med spørsmål om hva som forstås med “læreres profesjonskompetanse”. Vi ser fram til neste runde med spørreundersøkelse og gleder oss til å komme igang med intervjuer og observasjon av praksis.